Galeria Warszawa w pocztówkach po 1945 r.

fot. T. Biliński, Pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego, początek lat 60-tych., Galeria „ Warszawa po 1945 r.” to pokłosie moich kolekcjonerskich ciągotek. Od lat bowiem zbieram pocztówki z Warszawą. Ponieważ jednak przedwojenna Stolica ma liczną rzeszę wielbicieli, więc postanowiłam się skoncentrować na Warszawie współczesnej, czyli powojennej. Wynika to pośrednio z faktu, iż tę powojenną Warszawę po prostu dobrze znam i widzę zmiany jakim podlega. Wolę więc skoncentrować się na tym co dzieje się na moich oczach.

Zamieściłam też kilka zdjęć Warszawy sprzed 1939 roku – takich, które mnie szczególnie zaciekawiły. Są one jednak tylko wyjątkiem potwierdzającym regułę – przedwojennych pocztówek nie kolekcjonuję. Tę część historii Warszawy pozostawiam specjalistom, varsavianistom – takim jak mój Tata…

Czytaj dalej

Data publikacji Blog |

Historia Koła PO Ursus

konwencja PO Gdańsk 2011 r.,

konwencja PO Gdańsk 2011 r.,

W styczniu 2001 roku powstał nowy ruch społeczny, stanowiący platformę porozumienia polskiej prawicy. Później przerodził się w partię polityczną –  Platformę Obywatelską RP. Do jego tworzenia w Dzielnicy Ursus została oddelegowana Małgorzata Kidawa-Błońska. Pierwsze deklaracje poparcia zostały podpisane w dniu 20.01.2001 r. Po zarejestrowaniu Platformy Obywatelskiej RP sympatycy tego ruchu podpisali pierwsze deklaracje partyjne 13.11.2001 r.
Czytaj dalej

Data publikacji Blog |

MOJA KRONIKA FOTOGRAFICZNA

Aleksandra Sheybal-Królikowska, 1990 r.,

Gdy tworzyłam stronę internetową byłam przekonana, że obrosnę w zdjęcia związane z pełnionym mandatem radnej. Co więcej, bałam się, że będzie ich bardzo dużo. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna – bo, co prawda, uczestniczę nieustannie w różnych oficjalnych wydarzeniach, ale zazwyczaj gdzieś tam na dalszym planie. I nie ukrywam, że mi to całkowicie odpowiada. Choć w efekcie mam bardzo niewiele zdjęć.

To pierwsze, zamieszczone obok pochodzi z 1990 r., gdy pomagałam w kampanii wyborczej mojemu Tacie. Startował on wówczas z ramienia Kongresu Liberalno Demokratycznego. W wyniku wyborów został pierwszym, po 1989 r., Burmistrzem Mokotowa. Później wycofał się z KLD, ale nie z polityki. We mnie, tymczasem, pozostał ten liberalizm.

Czytaj dalej

Brama

fot. A. Sheybal-Rostek

Bardzo podoba mi się określenie „Warszawa, miasto, które przeżyło swoją śmierć”. Ma ono niezwykły ładunek emocjonalny a jednocześnie jest w nim niepodważalna prawda. Prawda wstrząsająca i nadająca codziennemu życiu w Warszawie zupełnie innego wymiaru, który zmusza do refleksji. Czytaj dalej

Data publikacji Blog |

Spotkanie opłatkowe Koła Ursus odbędzie się 19 grudnia 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00. Tradycyjnie już spotykamy się w Acherówce (budynek w parku Achera).

15 grudnia 2011 – RADA (porządek proponowany)

15 grudnia 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

14 grudnia 2011 – Komisja Nazewnictwa Ulic

13 grudnia Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

8 grudnia 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

3 grudnia 2011 – na pl. Zamkowym rozbłysła piękna choinka. Świąteczna iluminacja zagościła również na Starym Mieście i na Trakcie Królewskim.

Dnia 1 grudnia 2011 r. Rada Miasta st. Warszawy przegłosowała nazwę dla nowo powstałej przeprawy przez Wisłę pomiędzy Bielanami a Białołęką. Patronką mostu została podwójna noblistka, honorowa obywatelka naszego miasta, rodowita warszawianka – Maria Skłodowska-Curie.

1 grudnia 2011 – RADA

1 grudnia podczas XXVIII sesji Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących. W głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy została Ewa Masny, która zastąpiła na tym stanowisku Ligię Krajewską – obecnie posłankę nowej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 1 grudnia uchwałą Rady m.st. Warszawy weszłam w skład Komisji Nazewnictwa Miejskiego

1 grudnia 2011  Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

29 listopada 2011  Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

24 listopada 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

23 listopada 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

17 listopada 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

17 listopada 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

15 listopada 2011  Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

10 listopada 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

26 października 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

20 października 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

20 października 2011  Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

19 października 2011  Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

18 października 2011  Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

18 października 2011 – Wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”

Podczas wyjazdowego posiedzenia Dyrektor Biura Infrastruktury Leszek Drogosz opowiedział członkom komisji o przebiegu procesu inwestycyjnego budowy oczyszczalni. Informację uzupełniła prezentacja dotycząca celów realizowanej inwestycji:

– spełnienie wszystkich wymogów w zakresie ochrony środowiska,

– zapewnienie do grudnia 2013 roku 100% oczyszczania ścieków odprowadzanych z terenów Warszawy, dzięki temu wszystkie ścieki produkowane przez Warszawę będą trafiały do Wisły oczyszczone,

– czysta Wisła=czysty Bałtyk,

– uniknięcie opłat podwyższonych i kar za emisję nieczyszczonych ścieków,

– Warszawa w gronie czystych stolic europejskich.

Rozbudowa i modernizacja OŚ „Czajka” wykonywana jest w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza III, z którego całkowita wartość wynosi 200 mln EURO + 1.151.793.155,00 PLN.

Budowę projektu podzielono na dwa etapy:

– I etap – budowa obiektów technologicznych, które umożliwiają przejęcie 240 tys. m3/dobę. ścieków aktualnie dopływających do oczyszczalni ścieków „Czajka”

– II etap – budowa pozostałych obiektów technologicznych umożliwiających przejęcie docelowej ilości ścieków z lewobrzeżnej Warszawy w ilości 435. tys. m3 /dobę.

Obiekt położony jest w płn.-wsch. Części Warszawy i zajmuje obszar o powierzchni 52,7 ha. Zakład obecnie obsługuje tylko prawobrzeżną część Warszawy i oczyszcza ścieki komunikacyjne w ilości 240 tys. m3/dobę. Ścieki poddawane są procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania a powstały osad ulega fermentacji metanowej. Wytworzony biogaz wykorzystywany jest do celów grzewczych.

Po uzyskaniu ww. informacji, członkowie komisji w obecności Dyrektora Biura Infrastruktury Leszka Drogosza,  Członka Zarządu MPWiK Adama Chwieduka oraz pracowników merytorycznych ww. inwestycji zwiedzili oczyszczalnię.

W drugiej części posiedzenia, któe odbyło się ogodz. 18.00 w Biurze Rady m.st. Warszawy (PKiN, pl. Defilad 1) członkowie komisji omówili projekty uchwał na XXVI sesję rady.

 

13 października 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

11 października 2011  Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

6 października 2011  Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

3 października 2011 – RADA (nie odbyła się)

22 września – RADA (porządek zrealizowany)

22 września 2011  Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

22 września 2011  Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

20 września  2011  Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

10 września 2011 – Konwencja Platformy Obywatelskiej Arena Ursynów

Konwencja „Zrobimy więcej” odbyła się w Warszawie w sobotę 10 września.

8 września 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

8 września 2011  Konferencja prasowa „Platforma dla Młodych”

W prezentacji programu dla młodych udział wzięli:  Małgorzata Kidawa- Błońska, Bartosz Arłukowicz, Magdalena Rogulska, Aleksandra Sheybal-Rostek i Dariusz Dolczewski.

6 września 2011 – Wyjazdowa Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

25 sierpnia 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

25 sierpnia 2011  Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

25 sierpnia 2011  Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

23 sierpnia 2011  Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

18 sierpnia 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

16 sierpnia 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

5 sierpnia 2011 – RADA ( porządek zrealizowany)

5 sierpnia 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

4 sierpnia 2011 – uprawomocniła się uchwała określająca granice Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina

31 lipca 2011 – UROCZYSTA SESJA RADY WARSZAWY (protokół)

6 lipca 2011 – posiedzenie wyjazdowe Komisji Infrastruktury i Inwestycji oraz Komisji Budżetu i Finansów (porządek)

28 czerwca 2011 – RADA(porzadek zrealizowany)

28 czerwca 2011 – Komisja Infrasturktury i Inwestycji (porządek)

22 czerwca 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

16 czerwca 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

16 czerwca 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

15 czerwca 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

14 czerwca 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

11 czerwca 2011 – KONWENCJA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Ergo Arena Gdańsk

8 czerwca 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

26 maja 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

26 maja 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

25 maja 2011 – „Warszawa dla Kobiet” – debata na temat opieki nad małym dzieckiem do lat 3

24 maja 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

20 maja 2011 – konferencja – Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa mazowieckiego

W konferencji zorganizowanej przez PLK w Galerii Porczyńskich uczestniczyli posłowie na Sejm RP, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie, przedstawiciele administracji państwowej. Poza pytaniami dotyczącymi linii kolejowych, poruszano m.in. zagadnienie organizacji miejsc parkingowych obok stacji i przystanków, praktycznej realizacji hasła: tiry na tory (zobacz więcej)

19 maja 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

18 maja 2011 – „Warszawa dla kobiet” – debata na temat kobiet pracujących poza tradycyjnym rynkiem pracy

18 maja 2011 – wyjazdowe spotkanie połączonych komisji – Natolin, Powsin, Kościół Św Antoniego Padewskiego na Czerniakowie

18 maja 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

14 maja 2011 – Mazowiecka Konferencja Kobiet PO – SUKCES NIEJEDNĄ MA PŁEĆ

 

Na zorganizowaną przez Panią Poseł Małgorzatę Kidawę-Błońską Konferencję Kobiet PO – „Sukces Niejedną Ma Płeć” do Fortu Legionów w Warszawie przybyły aktywne członkini Platformy Obywatelskiej. W Konferencji uczestniczyła Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc, Minister Julia Pitera, Posłanka Jolanta Fabisiak, Senator Barbara Borys-Bamięcka oraz Radne ze wszystkich szczebli samorządu. Konferencja miała na celu wzmocnienie aktywności kobiet w każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Była ona okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji w gronie wybitnych autorytetów o problemach i wyzwaniach stojących przed kobietami. Pierwsza część konferencji poświęcona była aktywności zawodowej i społecznej kobiet przy jednoczesnym zaangażowaniu na rzecz rodziny, pozycji kobiety w polskiej kulturze i biznesie. W drugiej części poruszane były sprawy doskonalenia własnych umiejętności i predyspozycji dla osobistego rozwoju, dbałości o własne zdrowie i urodę.

 

12 maja 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

12 maja 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

12 maja 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

ZAPROSZENIE na debaty  Warszawa dla Kobiet (wszystkie spotkania godz. 17, pl. Zamkowy 6):

10 maja (wtorek) porozmawiamy o kobietach aktywnych zawodowo, szukających

pracy, godzących życie zawodowe z rodzinnym.

18 maja (środa) omówimy problemy kobiet pracujących poza tradycyjnie

rozumianym rynkiem pracy, np. kobiet wychowujących dzieci czy opiekujących się

niepełnosprawnymi bliskimi.

23 maja (poniedziałek) poznamy dobre przykłady aktywności kobiet w wieku

60+ oraz ustalimy, jak samorząd może rozwiązywać problemy seniorów.

25 maja (środa) przedstawimy problemy związane z opieką nad małymi dziećmi

i omówimy wdrażanie przez samorząd ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat

trzech.

10 maja 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

28 kwietnia 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

20 kwietnia 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

W związku z materiałami prasowymi (tekst i film) relacjonującymi wydarzenia z posiedzenia Rady m.st. Warszawy w dniu 14 kwietnia 2011 r., które ukazały się na stronie internetowej niezależna.pl oświadczam, że nie brałam udziału w początkowej części posiedzenia Rady m.st. Warszawy, która dotyczyła dyskusji o zabezpieczeniu zgromadzeń publicznych 10 kwietnia. Tym samym zamieszczona informacja o tym, że grałam w tym czasie w pasjansa na komputerze jest niezgodna z prawdą. Wizytówka z moim imieniem i nazwiskiem została przyporządkowana do osoby siedzącej obok. 

14 kwietnia 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

14 kwietnia 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

14 maja 2011 – Konferencja „Sukces niejedna ma płeć”

12 kwietnia 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

7 kwietnia 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

1 kwietnia 2011 – drugie spotkanie plenarne projektu „Warszawa dla Kobiet”

Podczas godzinnej dyskusji jeszcze raz podsumowano tematy którymi zajmą się poszczególne grupy a także ustalono kierunki prac. Każda grupa otrzyma wsparcie eksperta z zakresu danego tematu. Na zakończenie każdy z uczestników oficjalnie zgłosił chęć pracy w konkretnym zespole. Zakończenie projektu „Warszawa dla kobiet” planowane jest na kwiecień 2012 r.

31 marca 2011 – RADA (zrealizowany porządek)

31 marca 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

29 marca 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

przeczytaj: Bruksela – Warszawa wspólna psia sprawa, Życie Warszawy 17 marca 2011

24 marca 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

23 marca 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

17 marca 2011 – RADA (zrealizowany porządek)

17 marca 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

15 marca 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

10 marca 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

9 marca 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

9 marca 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

7 marca 2011 – „Warszawa dla Kobiet”

W Pałacu Ślubów odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Warszawa dla kobiet”. Rozmawiano o pracy kobiet, realizacji zapisów „ustawy żłobkowej”, aktywizacji kobiet w wieku 60+, pomocy dla rodzin wielodzietnych, zdrowiu kobiety. Inicjatorkami współpracy Sejmu RP z warszawskim samorządem oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kobiet były oprócz Prezydent Warszawy, posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. W projekcie uczestniczą parlamentarzyści, radni, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji działających na rzecz kobiet. Projekt „Warszawa dla kobiet” może dostarczyć ciekawego materiału, zarówno samorządowcom, jak i parlamentarzystom, aby skutecznie realizować projekty skierowane do kobiet,  modyfikując w niewielkim stopniu przepisy lub wykorzystując istniejący stan prawny. Projekt „Warszawa dla kobiet” będzie realizowany w formie otwartych debat, na które będą zapraszani mieszkańcy Warszawy. Propozycje tematów i zgłoszenia udziału w projekcie można przesyłać na adres e-mail: warszawadlakobiet@um.warszawa.pl.
3 marca 2011 – RADA (zrealizowany porządek)

3 marca 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

28 lutego 2011 – RADA (nie odbyła się)

24 lutego 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

10 lutego 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

10 lutego 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (protokół)

10 lutego 2011 r. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

zobacz: wywiad Miejski Reporter TVN Warszawa

3 lutego 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

2 lutego 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

27 stycznia 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

27 stycznia 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

20 stycznia 2011 – RADA (nie odbyła się)

20 stycznia 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

13 stycznia 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

13 stycznia 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porzadek)

13 stycznia 2011 – RADA (porządek zrealizowany)

11 stycznia 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

5 stycznia 2011 – Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej (porządek)

5 stycznia 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego (porządek)

4 stycznia 2011 – Komisja Infrastruktury i Inwestycji (porządek)

21 grudnia 2010   podczas III Sesji Rady Dzielnicy Mokotów odbyły się wybory Zarządu Dzielnicy. Nowym burmistrzem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy został Bogdan Olesiński. Jego zastępcami są: Zdzisław Szczekota, Krzysztof Skolimowski, Wojciech Turkowski i Piotr Boresowicz

16 grudnia 2010 – RADA (porządek zrealizowany)

13 grudnia 2010 –  II sesja Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Głównym punktem obrad był wybór nowego burmistrza.
Obrady otworzył, wybrany na pierwszej sesji, przewodniczący Henryk Linowski (Stowarzyszenie Obywatelskie). Wybrano jego dwóch zastępców. Zostali nimi: Dariusz Pastor (Platforma Obywatelska) oraz Henryk Grzegrzółka (Stowarzyszenie Obywatelskie). Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nie zdecydował się na zgłoszenie kandydatury do prezydium rady. Po uzupełnieniu składu prezydium przyszedł czas na wybór burmistrza. Henryk Linowski zgłosił kandydaturę Wiesława Krzemienia (Stowarzyszenie Obywatelskie), który przez ostatnie 8 lat sprawował funkcję wiceburmistrza. W tajnym głosowaniu za kandydaturą głosowało 15 radnych, 3 było przeciw, zaś 2 wstrzymało się od głosu. Wiesław Krzemień został wybrany burmistrzem Ursusa na najbliższe 4 lata. Skład zarządu uzupełniono o dwóch zastępców: Jacka Duchnowskiego oraz Janusza Warakomski (obaj Platforma Obywatelska).

Warszawa dzisiaj

fot. A. Sheybal-RostekW przeciwieństwie do moich licznych, artystycznie uzdolnionych przodków – nie posiadam żadnych talentów plastycznych. Ale mam dobry aparat i … chyba odrobinę wrażliwości na piękno. Jest to absolutnie wystarczający pretekst do zabierania ze sobą wszędzie aparatu fotograficznego. Gdyby zaś ktoś zarzucał mi kicz i braki warsztatowe – to uprzejmie przypominam, że nie znam się na fotografowaniu (czego absolutnie nie ukrywam). Nie podszywam się pod artystę fotografika. Ja tylko robię czasami zdjęcia. Nic mniej i nic więcej…. Czytaj dalej

Kazimierz Sheybal

This gallery contains 21 photos.

Kazimierz Sheybal (1920-2003) – ojciec mojej Mamy. Syn Stanisława Sheybala i Bronisławy zd. Kotula. Urodził się w Zgierzu, wychował w Krzemieńcu, gdzie w 1938 r. zrobił maturę. Po wojnie (w 1950 r.) osiadł na stałe w Warszawie. Pochowany jest w Kwaterze AK na Powązkach Wojskowych.

Adam Sheybal

Adam Sheybal z żoną, ok 1920 r., Adam Sheybal (1894 – 1956 ) był młodszym bratem mojego pradziadka Stanisława Sheybala. Był zdolnym fotografikiem. Pozwoliłam sobie przedstawić jego postać, gdyż chciałabym uchronić jego artystyczne dokonania od zapomnienia. Adam Sheybal nie doczekał się niestety najmniejszej nawet wzmianki w internecie – na stronach macierzystego Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. Czytaj dalej

Józef Sebald

fot. Józef Sebald, z kolekcji A. Sheybal-RostekJózef Sebald (Sheybal) był stryjem mojego pradziadka Stanisława Sheybala. Był też jego mistrzem i nauczycielem – to od niego  Stanisław nauczył się trudnej sztuki fotografii.

Czytaj dalej