Historia Koła PO Ursus

konwencja PO Gdańsk 2011 r.,

konwencja PO Gdańsk 2011 r.,

W styczniu 2001 roku powstał nowy ruch społeczny, stanowiący platformę porozumienia polskiej prawicy. Później przerodził się w partię polityczną –  Platformę Obywatelską RP. Do jego tworzenia w Dzielnicy Ursus została oddelegowana Małgorzata Kidawa-Błońska. Pierwsze deklaracje poparcia zostały podpisane w dniu 20.01.2001 r. Po zarejestrowaniu Platformy Obywatelskiej RP sympatycy tego ruchu podpisali pierwsze deklaracje partyjne 13.11.2001 r.

Przewodnicząca Koła PO Ursus Małgorzata Kidawa-Błońska jest obecnie Posłanką na Sejm III RP i Rzecznikiem Rządu. Do dnia dzisiejszego pełni ona honorowo funkcję Wiceprzewodniczącej Koła PO w Ursusie. Koło do dziś prężnie działa i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym Ursusa, wystawiając w kolejnych wyborach swoich kandydatów.

 

Obecny Zarząd Koła PO w Ursusie:

Aneta Chałońska – sekretarz
Jolanta Dąbek
Jacek Duchnowski – wiceprzewodniczący
Robert Faliszewski
Andrzej Finogenow – skarbnik
Wiesław Ginko
Małgorzata Kidawa-Błońska – wiceprzewodnicząca
Maria Łukaszewicz – wiceprzewodnicząca
Bogdan Olesiński – przewodniczący
Dariusz Pastor – wiceprzewodniczący
Łukasz Prokop
Aleksandra Sheybal-Rostek

 

Po wyborach samorządowych w listopadzie 2010 r. Koło wzbogaciło się o dwie Radne m. st. Warszawy, dwóch Burmistrzów oraz siedmioro Radnych Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Burmistrzowie:

Ursus

Zastępca Burmistrza: Jacek Duchnowski

Mokotów

Burmistrz: Bogdan Olesiński

 

Radni m. st. Warszawy

Maria Łukaszewicz

Aleksandra Sheybal-Rostek

 

Radni Dzielnicy Ursus

Dariusz Pastor

Marianna Jaguścik

Jolanta Dąbek

Katarzyna Marmaj

Kazimierz Markowski

Rafał Włodarczyk

Robert Faliszewski

Data publikacji Blog