17 kwietnia 2012 r., wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji, kanał przesyłowy do oczyszczalni „Czajka”

17 kwietnia 2012 r., wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji, kanał przesyłowy do oczyszczalni "Czajka"

17 kwietnia 2012 r., wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji, kanał przesyłowy do oczyszczalni „Czajka

Data publikacji