Polska w powojennej fotografii Henryka Hermanowicza