Kazimierz Sheybal

Kazimierz Sheybal 

Kazimierz był synem Stanisława Sheybala i Bronisławy zd. Kotula. Urodził się w Zgierzu w 1920 r., zaś wychował w Krzemieńcu (gdzie w 1938 r. zrobił maturę). Po wojnie (w 1950 r.) osiadł na stałe w Warszawie. Zmarł w 2003 r., zaś pochowany jest w Kwaterze AK na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Uczestnik wojny obronnej 1939 r., po której trafił do niemieckiej niewoli. Jako plutonowy podchorąży Armii Krajowej (ps. „Antek”) w batalionie „Zośka” brał udział w Powstaniu Warszawskim. Od 5 sierpnia 1944 r., w batalionie pancernym „Zośki”. Następnie organizował przejścia i przeprowadzał grupy kanałami na Żoliborz. Po upadku Starówki zastępca dowódcy, a następnie dowódca plutonu 230, w Zgrupowaniu „Żniwiarz. We wrześniu awansowany do stopnia podporucznika. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari (nr krzyża 12876), oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych następnie był jeńcem obozów Altengrabow i Sandbostel oraz obozu koncentracyjnego Neuengamme (1944-45). Po wojnie ukończył studia w Instytucie Filmowym w Krakowie (1946). Pracował jako asystent reżyserów Jerzego Zarzyckiego i Leonarda Buczkowskiego w Dziale Produkcji Filmów Fabularnych Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski” (1946-1949), następnie wykładał w Łódzkiej Szkole Filmowej (1949-1950), zaś w latach 1950-1957 był zatrudniony  jako drugi reżyser w Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi. Był reżyserem filmów krótkometrażowych (1958-1961), zaś w  latach 1962-1986 reżyserem filmów dokumentalnych i wojskowych szkoleniowych w Wytwórni Filmowej „Czołówka”. Po przejściu na emeryturę (1986) dalej współpracował z różnymi wytwórniami. Był laureatem wielu nagród i odznaczeń.

Filmografia

1992 – ATENY WOŁYŃSKIE Realizacja, Scenariusz,

1984 – NATARCIE Reżyseria, Scenariusz,

1983 – USKRZYDLONA PIECHOTA Reżyseria, Scenariusz,

1982 – WZMOCNIONA KOMPANIA PIECHOTY W WALCE O OSIEDLE Reżyseria, Scenariusz,

1982 – DZIAŁANIE PLUTONU PIECHOTY W OBRONIE OSIEDLA Reżyseria, Scenariusz,

1982 – DZIAŁANIE PLUTONU PIECHOTY W NATARCIU NA OSIEDLE Reżyseria, Scenariusz,

1981 – UBEZPIECZENIE W MARSZU I NA POSTOJU Reżyseria, Scenariusz,

1981 – NATARCIE KOMPANII W TERENIE LESISTO-BAGNISTYM Reżyseria, Scenariusz,

1980 – ZASADY UŻYCIA BRONI W SŁUŻBIE WARTOWNICZEJ Reżyseria,

1980 – PEŁNIENIE SŁUŻBY PRZEZ PODOFICERA DYŻURNEGO KOMPANII Reżyseria, Scenariusz,

1980 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE ROZPOZNANIA Reżyseria,

1980 – NATARCIE – PRZEŁAMANIE OBRONY PRZEZ BATALION PIECHOTY Reżyseria, Scenariusz,

1980 – MARSZ I BÓJ SPOTKANIOWY Reżyseria,

1980 – FORSOWANIE Reżyseria, Scenariusz,

1980 – DZIAŁANIE DESANTÓW TAKTYCZNYCH Reżyseria,

1978 – ZASADY OBRONY Reżyseria, Scenariusz,

1978 – ZAKŁADY MECHANICZNE ŁABĘDY Realizacja, Scenariusz,

1978 – WYKONYWANIE MARSZU I ATAK NA PRZEDNI SKRAJ OBRONY Reżyseria,

1978 – SZKOLENIE OGNIOWE W PODODZIAŁACH CZOŁGÓW. CZ.V Reżyseria,

1978 – STRACH JEST NAJGORSZYM DORADCĄ Realizacja, Scenariusz,

1978 – PSYCHOLOGICZNE PRZYGOTOWANIE ŻOŁNIERZY DO POKONYWANIA PRZESZKÓD I ZAPÓR INŻYNIERYJNYCH Reżyseria, Scenariusz,

1978 – ORGANIZACJA OBRONY Reżyseria, Scenariusz,

1978 – DZIAŁANIE ZACZEPNE WOJSK Reżyseria,

1978 – DZIAŁANIE ODDZIAŁU WYDZIELONEGO Reżyseria,

1977 – WALKA W GŁĘBI OBRONY Reżyseria,

1977 – URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE PRZEPRAW PO LODZIE I DESANTOWYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH Reżyseria, Scenariusz,

1977 – SMACZNIE, TANIO, ZDROWO Reżyseria, Scenariusz,

1977 – ROZPOZNANIE Reżyseria, Scenariusz,

1977 – POZORACJA Reżyseria, Scenariusz,

1977 – MUSZTRA PARADNA (Sheybal K.) Reżyseria,

1977 – ŁADĘDY I Reżyseria, Scenariusz,

1977 – LUDZIE DOBREJ ROBOTY Realizacja,

1977 – JAK BYĆ ODWAŻNYM Reżyseria,

1977 – DZIAŁANIE WOJSKI LĄDOWYCH Reżyseria, Scenariusz,

1977 – DZIAŁANIE WOJSK LOTNICZYCH Reżyseria, Scenariusz,

1977 – DOWODZENIE (PRACA SZTABÓW) Reżyseria, Scenariusz,

1977 – BUDOWA OKOPÓW W WARUNKACH ZIMOWYCH Reżyseria,

1976 – PRZEŁAMANIE Realizacja,

1975 – ŻOŁNIERSKI ROK 1975 Reżyseria, Scenariusz,

1975 – WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT Reżyseria, Scenariusz,

1975 – WOJSKOWA CENTRALA HANDLOWA Reżyseria, Scenariusz,

1975 – W SŁUŻBIE ZWYCIĘSTWA Realizacja, Scenariusz,

1975 – PROMOCJE Realizacja, Scenariusz,

1975 – PODSTAWOWE PROBLEMY SZKOLENIA – ZABEZPIECZENIE MATERIALNO – TECHNICZNE DZIAŁAŃ BOJOWYCH Reżyseria, Scenariusz,

1975 – PODSTAWOWE PROBLEMY SZKOLENIA – SZKOLENIE OPERACYJNO – TAKTYCZNE Reżyseria, Scenariusz,

1975 – OBSŁUGIWANIE TECHNICZNE NR 2 WOZU BOJOWEGO PIECHOTY Reżyseria, Scenariusz,

1975 – NATO – 75 Reżyseria, Scenariusz,

1975 – DZIAŁANIE KOMPANII CZOŁGÓW PODCZAS PRZEŁAMANIA OBRONY Reżyseria, Scenariusz,

1975 – DYSCYPLINA UBIORCZA Reżyseria,

1975 – DOWÓDCA W WALCE W OSIEDLU Reżyseria, Scenariusz,

1975 – ARKADY FIEDLER Realizacja, Scenariusz,

1973 – ZOOHIGIENICZNY EKSPERYMENT KŁOBUDZKI Realizacja,

1973 – POKONYWANIE ZAPÓR INŻYNIERYJNYCH W NATARCIU Reżyseria,

1973 – BUDOWLANI Realizacja, Scenariusz,

1973 – BIWAKOWANIE WOJSK W WARUNKACH POLOWYCH Reżyseria,

1973 – AKCJA „MOSTY” Reżyseria, Scenariusz,

1972 – ZASADY ŻOŁNIERSKIEGO ZACHOWANIA Reżyseria,

1972 – BOJOWE ĆWICZENIA OGÓLNOOKRĘTOWE Realizacja,

1971 – ZACHOWANIE SIĘ POJEDYNCZEGO ŻOŁNIERZA W SZYKU Realizacja,

1971 – PRZEGLĄD MUSZTRY KOMPANII Realizacja,

1971 – MUSZTRA ZWARTA DRUŻYNY Realizacja,

1971 – MUSZTRA POJEDYŃCZEGO ŻOŁNIERZA Z BRONIĄ Realizacja,

1970 – PIELĘGNACJA RACIC Realizacja,

1970 – NAD ŚRODKOWĄ ODRĄ I DOLNĄ WARTĄ Realizacja,

1969 – SZLAKIEM II ARMII WOJSKA POLSKIEGO Reżyseria, Scenariusz,

1968 – ZIELONE GARNIZONY Realizacja,

1968 – WIARUSY Realizacja,

1967 – GDY WOLNY MAMY CZAS Realizacja, Scenariusz,

1966 – SZLAK ZNACZONY HISTORIĄ Realizacja,

Nagrody filmowe

1979 – JAK BYĆ ODWAŻNYM Paryż (MFF i Zdjęć Wojskowych) „Złoty Irys”

1978 – STRACH JEST NAJGORSZYM DORADCĄ Veszprem (MFF Armii Zaprzyjaźnionych) Nagroda w kategorii filmów oświatowo-szkoleniowych

1978 – STRACH JEST NAJGORSZYM DORADCĄ Nagroda Ministra Obrony Narodowej III stopnia

1976 – PRZEŁAMANIE Nagroda Ministra Obrony Narodowej II stopnia w dziedzinie teatru i filmu

1976 – PRZEŁAMANIE Leningrad (MFF Armii Zaprzyjaźnionych) Grand Prix

1974 – AKCJA „MOSTY” Płowdiw (FF Wojskowych Armii Państw Układu Warszawskiego) Wyróżnienie

1974 – POKONYWANIE ZAPÓR INŻYNIERYJNYCH W NATARCIU Płowdiw (FF Wojskowych Armii Państw Układu Warszawskiego) II Nagroda

1974 – ZOOHIGIENICZNY EKSPERYMENT KŁOBUDZKI Lublin (Ogólnopolski Festiwal Filmów Rolniczych) II Nagroda

1972 – BOJOWE ĆWICZENIA OGÓLNOOKRĘTOWE Wrocław (MFF WojskowychPaństw Stron Układu Warszawskiego) Wyróżnienie Dowódcy Marynarki Wojennej

1972 – ZASADY ŻOŁNIERSKIEGO ZACHOWANIA Wrocław (MFF Wojskowych Państw Stron Układu Warszawskiego) Nagroda II Stopnia

1970 – PIELĘGNACJA RACIC Lublin (Ogólnopolski Festiwal Filmów Rolniczych) Srebrna Koniczynka

 

Filmografia
1992 – ATENY WOŁYŃSKIE Realizacja, Scenariusz,
1984 – NATARCIE Reżyseria, Scenariusz,
1983 – USKRZYDLONA PIECHOTA Reżyseria, Scenariusz,
1982 – WZMOCNIONA KOMPANIA PIECHOTY W WALCE O OSIEDLE Reżyseria, Scenariusz,
1982 – DZIAŁANIE PLUTONU PIECHOTY W OBRONIE OSIEDLA Reżyseria, Scenariusz,
1982 – DZIAŁANIE PLUTONU PIECHOTY W NATARCIU NA OSIEDLE Reżyseria, Scenariusz,
1981 – UBEZPIECZENIE W MARSZU I NA POSTOJU Reżyseria, Scenariusz,
1981 – NATARCIE KOMPANII W TERENIE LESISTO-BAGNISTYM Reżyseria, Scenariusz,
1980 – ZASADY UŻYCIA BRONI W SŁUŻBIE WARTOWNICZEJ Reżyseria,
1980 – PEŁNIENIE SŁUŻBY PRZEZ PODOFICERA DYŻURNEGO KOMPANII Reżyseria, Scenariusz,
1980 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE ROZPOZNANIA Reżyseria,
1980 – NATARCIE – PRZEŁAMANIE OBRONY PRZEZ BATALION PIECHOTY Reżyseria, Scenariusz,
1980 – MARSZ I BÓJ SPOTKANIOWY Reżyseria,
1980 – FORSOWANIE Reżyseria, Scenariusz,
1980 – DZIAŁANIE DESANTÓW TAKTYCZNYCH Reżyseria,
1978 – ZASADY OBRONY Reżyseria, Scenariusz,
1978 – ZAKŁADY MECHANICZNE ŁABĘDY Realizacja, Scenariusz,
1978 – WYKONYWANIE MARSZU I ATAK NA PRZEDNI SKRAJ OBRONY Reżyseria,
1978 – SZKOLENIE OGNIOWE W PODODDZIAŁACH CZOŁGÓW. CZ.V Reżyseria,
1978 – STRACH JEST NAJGORSZYM DORADCĄ Realizacja, Scenariusz,
1978 – PSYCHOLOGICZNE PRZYGOTOWANIE ŻOŁNIERZY DO POKONYWANIA PRZESZKÓD I ZAPÓR INŻYNIERYJNYCH Reżyseria, Scenariusz,
1978 – ORGANIZACJA OBRONY Reżyseria, Scenariusz,
1978 – DZIAŁANIE ZACZEPNE WOJSK Reżyseria,
1978 – DZIAŁANIE ODDZIAŁU WYDZIELONEGO Reżyseria,
1977 – WALKA W GŁĘBI OBRONY Reżyseria,
1977 – URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE PRZEPRAW PO LODZIE I DESANTOWYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH Reżyseria, Scenariusz,
1977 – SMACZNIE, TANIO, ZDROWO Reżyseria, Scenariusz,
1977 – ROZPOZNANIE Reżyseria, Scenariusz,
1977 – POZORACJA Reżyseria, Scenariusz,
1977 – MUSZTRA PARADNA (Sheybal K.) Reżyseria,
1977 – ŁADĘDY I Reżyseria, Scenariusz,
1977 – LUDZIE DOBREJ ROBOTY Realizacja,
1977 – JAK BYĆ ODWAŻNYM Reżyseria,
1977 – DZIAŁANIE WOJSKI LĄDOWYCH Reżyseria, Scenariusz,
1977 – DZIAŁANIE WOJSK LOTNICZYCH Reżyseria, Scenariusz,
1977 – DOWODZENIE (PRACA SZTABÓW) Reżyseria, Scenariusz,
1977 – BUDOWA OKOPÓW W WARUNKACH ZIMOWYCH Reżyseria,
1976 – PRZEŁAMANIE Realizacja,
1975 – ŻOŁNIERSKI ROK 1975 Reżyseria, Scenariusz,
1975 – WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT Reżyseria, Scenariusz,
1975 – WOJSKOWA CENTRALA HANDLOWA Reżyseria, Scenariusz,
1975 – W SŁUŻBIE ZWYCIĘSTWA Realizacja, Scenariusz,
1975 – PROMOCJE Realizacja, Scenariusz,
1975 – PODSTAWOWE PROBLEMY SZKOLENIA – ZABEZPIECZENIE MATERIALNO – TECHNICZNE DZIAŁAŃ BOJOWYCH Reżyseria, Scenariusz,
1975 – PODSTAWOWE PROBLEMY SZKOLENIA – SZKOLENIE OPERACYJNO – TAKTYCZNE Reżyseria, Scenariusz,
1975 – OBSŁUGIWANIE TECHNICZNE NR 2 WOZU BOJOWEGO PIECHOTY Reżyseria, Scenariusz,
1975 – NATO – 75 Reżyseria, Scenariusz,
1975 – DZIAŁANIE KOMPANII CZOŁGÓW PODCZAS PRZEŁAMANIA OBRONY Reżyseria, Scenariusz,
1975 – DYSCYPLINA UBIORCZA Reżyseria,
1975 – DOWÓDCA W WALCE W OSIEDLU Reżyseria, Scenariusz,
1975 – ARKADY FIEDLER Realizacja, Scenariusz,
1973 – ZOOHIGIENICZNY EKSPERYMENT KŁOBUDZKI Realizacja,
1973 – POKONYWANIE ZAPÓR INŻYNIERYJNYCH W NATARCIU Reżyseria,
1973 – BUDOWLANI Realizacja, Scenariusz,
1973 – BIWAKOWANIE WOJSK W WARUNKACH POLOWYCH Reżyseria,
1973 – AKCJA „MOSTY” Reżyseria, Scenariusz,
1972 – ZASADY ŻOŁNIERSKIEGO ZACHOWANIA Reżyseria,
1972 – BOJOWE ĆWICZENIA OGÓLNOOKRĘTOWE Realizacja,
1971 – ZACHOWANIE SIĘ POJEDYNCZEGO ŻOŁNIERZA W SZYKU Realizacja,
1971 – PRZEGLĄD MUSZTRY KOMPANII Realizacja,
1971 – MUSZTRA ZWARTA DRUŻYNY Realizacja,
1971 – MUSZTRA POJEDYŃCZEGO ŻOŁNIERZA Z BRONIĄ Realizacja,
1970 – PIELĘGNACJA RACIC Realizacja,
1970 – NAD ŚRODKOWĄ ODRĄ I DOLNĄ WARTĄ Realizacja,
1969 – SZLAKIEM II ARMII WOJSKA POLSKIEGO Reżyseria, Scenariusz,
1968 – ZIELONE GARNIZONY Realizacja,
1968 – WIARUSY Realizacja,
1967 – GDY WOLNY MAMY CZAS Realizacja, Scenariusz,
1966 – SZLAK ZNACZONY HISTORIĄ Realizacja,
Nagrody filmowe
1979 – JAK BYĆ ODWAŻNYM Paryż (MFF i Zdjęć Wojskowych) „Złoty Irys”
1978 – STRACH JEST NAJGORSZYM DORADCĄ Veszprem (MFF Armii Zaprzyjaźnionych) Nagroda w kategorii filmów oświatowo-szkoleniowych
1978 – STRACH JEST NAJGORSZYM DORADCĄ Nagroda Ministra Obrony Narodowej III stopnia
1976 – PRZEŁAMANIE Nagroda Ministra Obrony Narodowej II stopnia w dziedzinie teatru i filmu
1976 – PRZEŁAMANIE Leningrad (MFF Armii Zaprzyjaźnionych) Grand Prix
1974 – AKCJA „MOSTY” Płowdiw (FF Wojskowych Armii Państw Układu Warszawskiego) Wyróżnienie
1974 – POKONYWANIE ZAPÓR INŻYNIERYJNYCH W NATARCIU Płowdiw (FF Wojskowych Armii Państw Układu Warszawskiego) II Nagroda
1974 – ZOOHIGIENICZNY EKSPERYMENT KŁOBUDZKI Lublin (Ogólnopolski Festiwal Filmów Rolniczych) II Nagroda
1972 – BOJOWE ĆWICZENIA OGÓLNOOKRĘTOWE Wrocław (MFF WojskowychPaństw Stron Układu Warszawskiego) Wyróżnienie Dowódcy Marynarki Wojennej
1972 – ZASADY ŻOŁNIERSKIEGO ZACHOWANIA Wrocław (MFF Wojskowych Państw Stron Układu Warszawskiego) Nagroda II Stopnia
1970 – PIELĘGNACJA RACIC Lublin (Ogólnopolski Festiwal Filmów Rolniczych) Srebrna Koniczynka