Rodzina Sheybalów

Według tradycji, rodzina Sheybalów pochodzi z wyspy Barra położonej w archipelagu Hebrydów Zewnętrznych. Jest to najdalej na południe położona wyspa archipelagu, w pobliżu zachodniego wybrzeża Szkocji. To tam, spod góry o nazwie Sheval, wywodziły się rodziny o podobnych nazwiskach, wszystkie oparte na sylabie „she” (informacje na temat pochodzenia rodziny osobiście zebrał w trakcie podróży do Szkocji Władysław Sheybal, po czym przekazał bratu Kazimierzowi, w liście z dnia 8.06.1986 r). Na przełomie XVIII i XIX w., część rodziny emigrowała do krajów katolickich, między innymi do Czech gdzie do dziś żyją ich potomkowie. W pierwszej połowie XIX w. Jan Sheybal wyjechał do Galicji i osiadł w Kołomyi, gdzie ożenił się z Polką Teresą Piasecką. Jan i Teresa mieli siedmioro dzieci, w tym Józefa (który w 1893 r. zmienił nazwisko na Sebald) oraz Kazimierę i Franciszka Ksawerego, który ożenił się z Wilhelminą Skibińską, pochodzącą z bogatej rodziny ziemiańskiej – po kądzieli spokrewnionej z wielkimi rodami ormiańskich ziemian Teodorowiczów i Abrahamowiczów. Małżonkowie mieli kilkoro dzieci w tym Adama i Stanisława. Stanisław zmarł w Warszawie w 1976 r. Doczekał się dwóch synów Kazimierza i Władysława. Władysław był aktorem. Urodził się w Zgierzu w 1923 r., w 1957 r. wyemigrował do Anglii. Zmarł bezpotomnie w Londynie w roku 1992. Jego starszy brat Kazimierz urodził się w Zgierzu w 1920 r., zaś zmarł w Warszawie w 2003r. Doczekał się dwóch córek oraz czworga wnuków. Już po jego śmierci przyszło na świat siedmioro Jego prawnuków.